Activiteiten

Wij kunnen u veel voorkomende financiële en fiscale dienstverleningsactiviteiten alsmede advieswerkzaamheden aanbieden.

Een aantal van onze werkzaamheden zijn bijvoorbeeld:

 • verzorging jaarrekening, publicatiestukken en notulen AvA;
 • inkomstenbelasting- en vennootschapsbelastingaangiften;
 • aangiften dividendbelasting;
 • startersbegeleiding en/of ondersteuning bij ondernemingsplan;
 • oprichting (flex) Besloten Vennootschap;
 • oprichting Vennootschap onder firma;
 • due diligence onderzoeken;
 • ondersteuning bij financieringsaanvraag;
 • parttime inboekwerk/detachering;
 • financiële, fiscale en bedrijfseconomische adviezen;
 • aangiften omzetbelasting;
 • bedrijfsopvolging en waardering bij overnames;
 • verzorging van samenstelverklaringen.

Wij kunnen bovendien putten uit een groot netwerk van (onafhankelijk opererende) specialisten, zoals bankiers, notarissen, verzekerings- en pensioendeskundigen, (fiscaal-)juristen, overnamespecialisten en advocaten.

De 6 kerneigenschappen

Acc6 Adviseurs heeft de volgende 6 sterke eigenschappen:

Z

Accuratesse

Z

Persoonlijk contact

Z

Deskundigheid op vaktechnisch gebied

Z

Integriteit

Z

Objectiviteit

Z

Professionaliteit

Lid NBA (tot en met 31-1-2016)

De adviseurs van Acc6 Adviseurs waren tot en met 31 januari 2016 lid van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants. Per 1 februari 2016 hebben zij ervoor gekozen hun lidmaatschap op te zeggen.

De NBA is ontstaan als gevolg van een fusie van het Nederlands Instituut van Registeraccountants (NIVRA) en de Nederlandse Orde van Accountants-Administratieconsulenten (NOvAA). Deze fusie is vastgelegd in de Wet op het accountantsberoep die op 1 januari 2013 in werking trad. Op dat moment hielden NIVRA en NOVAA van rechtswege op te bestaan en werden de taken van deze organisaties voortgezet door de NBA.

Permanente educatie. Onze medewerkers nemen met regelmaat deel aan vaktechnische bijeenkomsten, seminars en interne en externe cursussen. Hiermee wordt de kwaliteit van onze dienstverlening op een zo hoog mogelijk peil gehouden.

De vereniging Novak (Nederlandse organisatie van accountants en accountantskantoren) is dé belangenorganisatie voor mkb-accountants (AA’s en RA’s) en hun kantoren in Nederland. Het motto van Novak is ‘support voor de mkb-accountant’.

Vereniging Novak, opgericht op maandag 7 april 2014, is een organisatie voor en door accountants. Het bestuur van de vereniging Novak bestaat uit mkb-accountants, professionals die precies weten waar de mkb-accountant in het veld tegenaan loopt en waar deze behoefte aan heeft.

Novak is een vereniging en hecht waarde aan input van de leden. Novak-leden hebben stemrecht en kunnen zitting nemen in werkgroepen. Uiteraard kunnen zij ook ideeën ten behoeve van de vereniging kenbaar maken via het bureau.

Erkend leerbedrijf

Acc6 Adviseurs is een erkend leerbedrijf. Zij heeft een erkenning verkregen van het SBB (samenwerkingsorganisatie beroepsonderwijs bedrijfsleven) en hecht er waarde aan om studenten in het MBO een goede praktijkopleiding en uiteraard een veilige werkplek te bieden die aansluit bij hun opleiding.

Wij werken samen met de betreffende school en het SBB om onze kennis op een hoog niveau aan studenten te kunnen blijven aanbieden.

Onze bedrijfsgegevens staan bovendien vermeld op Stagemarkt.nl, dè website waar studenten een leerplaats (stage of leerbaan) zoeken in het MBO.

Heeft u vragen?

Bel 06-17153486 of vul het contactformulier in.